پوستر ها عناوین خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر (چهارشنبه)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
مقالات پوستر پنل علوم اعصاب و بهداشت روان ۱
سالن C – ساعت ۸.۱۵ الی ۹.۳۰
زهرا تسلیمی- نیما فتاحی- امیر شمشیریان-جواد رضویان-سعید یزدی راوندی-ندا سلیمانودی
ردیف کد پوستر عنوان مقاله دانشگاه
۱ ۴C-۱-P-۱ بررسی وضعیت بهداشتی و اصول حفاظتی در برابر پرتوهای یونساز در دندانپزشکی های شهرگناباد گناباد
۲ ۴C-۱-P-۲ بررسی وضعیت آموزش  بهداشت دهان ودندان زنان باردار( مطالعه مروری سیستماتیک) بیرجند
۳ ۴C-۱-P-۳ تعیین رابطه سبک زندگی با نیازهای مراقبتی بهداشتی در دختران نوجوان شهرستان فردوس در سال ۱۳۹۵ بیرجند
۴ ۴C-۱-P-۴ بررسی کیفیت زندگی مادران  دارای کودک مبتلا به سرطان درایران علوم بهزیستی و توانبخشی
۵ ۴C-۱-P-۵ بررسی تاثیر آموزش چند مرحله ای خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران سیستم اسکلتی الزهرا
۶ ۴C-۱-P-۶ بررسی تأثیر آموزش در ارتقاء کیفیت عملکرد بررسی وضعیت سلامت افراد سالمند، کارکنان مراکز ‌فوریت‌های پزشکی بندرگز-آزاداسلامی
۷ ۴C-۱-P-۷ تاثیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط کارورزان در آشنایی با مهارت‌های مورد نیاز پیش از ورود به دوره کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد یزد
۸ ۴C-۱-P-۸ اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر کیفیت زندگی افراد تحت درمان  نگهدارنده با متادون قزوین
۹ ۴C-۱-P-۹ بررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان مبتلا به لوسمی دربیمارستان شفای شهر اهواز در سال ۹۵-۱۳۹۴ لرستان
۱۰ ۴C-۱-P-۱۰ وضعیت عوامل خطر و پیش آگهی سکته های مغزی در بابل بابل
۱۱ ۴C-۱-P-۱۱ عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانشجویان علوم پزشکی شهر بندر عباس سال ۹۵ هرمزگان
۱۲ ۴C-۱-P-۱۲ بررسی ارتباط علاقه به رشته تحصیلی و خودتنظیمی انگیزشی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول درسال۱۳۹۶ دزفول
۱۳ ۴C-۱-P-۱۳ بررسی دیدگاه بیماران درباره رعایت معیارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری در بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود در سال ۱۳۹۴ شاهرود
۱۴ ۴C-۱-P-۱۴ میزان رعایت استانداردهای اخلاق حرفهای در مراقبتهای بالینی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای شهر شاهرود شاهرود
۱۵ ۴C-۱-P-۱۵ بررسی سبک زندگی، کیفیت خواب و توان خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی گیلان
۱۶ ۴C-۱-P-۱۶ شیوع خوددرمانی  وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های شهر بندرعباس هرمزگان
۱۷ ۴C-۱-P-۱۷ بررسی میزان انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی بیمارستان های شهرستان شوشتر در سال ۱۳۹۳ شوشتر
۱۸ ۴C-۱-P-۱۸ The study of nurses&#۳۹; performance from the viewpoints of head nurses in the special and general wards of the instructional hospitals of  Zahedan زاهدان
۱۹ ۴C-۱-P-۱۹ The possible impact of multiple intelligence assessment on career and educational counseling: a population-based cross-sectional survey شیراز
۲۰ ۴C-۱-P-۲۰ بررسی کیفیت زندگی در  معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان در سال ۱۳۹۵ زاهدان
۲۱ ۴C-۱-P-۲۱ بررسی ارتباط بین استفاده آسیب زا از گوشی های هوشمند و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان لرستان
۲۲ ۴C-۱-P-۲۲ بررسی  تأثیراستفاده از تلفن همراه بر اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهر شوشتر در سال۱۳۹۶ شوشتر
۲۳ ۴C-۱-P-۲۳ بررسی  شاخص ویزیت- ساعت در بسته ی ارتقا کیفیت خدمات ویزیت طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ ساری-آزاد اسلامی
۲۴ ۴C-۱-P-۲۴ بررسی ارتباط شادکامی با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۹۶ زاهدان
۲۵ ۴C-۱-P-۲۵ ت کنندگان در برنامه غربالگری سرطان دهان شهر بابل نسبت به این بیماری در سال ۱۳۹۶ بابل
۲۶ ۴C-۱-P-۲۶ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جوانان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۵ دزفول
۲۷ ۴C-۱-P-۲۷ بررسی تاثیر آموزش از طریق سخنرانی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع۲ بیرجند
۲۸ ۴C-۱-P-۲۸ تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور برمیزان تبعیت از رژیم غذایی در بیماران تحت همودیالیز شهر مشهد گناباد
۲۹ ۴C-۱-P-۲۹ بررسی دیدگاه دانشجویان از میزان تاثیر سواد رسانه در آگاهی دادن به مردم برای پیشگیری از سرطان گلستان
۳۰ ۴C-۱-P-۳۰ بررسی نگرش دانش آموزان مبتلا به سرطان نسبت به آموزش الکترونیکی در مدارس به منظور ارتقای هرچه بیشتر فرآیند یادگیری در این بیماران:  سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ کرمانشاه
۳۱ ۴C-۱-P-۳۱ بررسی میزان آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی و پرسنل واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زابل درباره غربالگری سرطان پستان در سال ۱۳۹۵ زاهدان
۳۲ ۴C-۱-P-۳۲ بررسی میزان آگاهی، نگرش و تمایل به اهدا عضو در دانشجویان پرستاری سنندج


 
 
مقالات پوستر پنل خون شناسی و سرطان
سالن C – ساعت ۱۰.۱۵ الی ۱۱.۱۵
اعضای هیئت رئیسه پنل:
فاطمه آهنگرکانی-جواد رضویان-رضا علیپور-محمدسعید غلامی-تینا پارسا-احسان جانقلی
 
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه
۱ ۴C-۲-P-۱ Tetralogy of Fallot cases, prone to be affected by malignancies or just a coincidence? گلستان
۲ ۴C-۲-P-۲ بررسی کلینیکو پاتولوژی لنفوم های دستگاه گوارش و میزان بقاء آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر یزد بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ یزد
۳ ۴C-۲-P-۳ دسموپلاستیک فیبروما در راموس و زاویه مندیبل- گزارش یک مورد کمیاب قزوین
۴ ۴C-۲-P-۴ Association between the risk of breast cancer and genetic variation of miR-۴۲۳ (rs۶۵۰۵۱۶۲) in the north of Iran گیلان
۵ ۴C-۲-P-۵ Comparing the detection of lymph nodes micro metastasis in colonic cancer by the Hematoxylin and Eosin staining method and the Immunohistochemical method یزد
۶ ۴C-۲-P-۶ Spinal cord compression with beta thalassemia intermedia: a case report بابل
۷ ۴C-۲-P-۷ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود هموگلوبین گلیکوزیله و خودمراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو یزد
۸ ۴C-۲-P-۸ Histopathological and Clinical Characteristics in Patients with Triple-Negative Breast Cancer from ۲۰۰۹ to ۲۰۱۳, Tehran: A Cross-sectional Study تهران-آزاد اسلامی
۹ ۴C-۲-P-۹ Iron deficiency and Breast Cancer: A systematic Review and Meta-analysis گیلان
۱۰ ۴C-۲-P-۱۰ بررسی مقایسه ای پارامترهای هماتولوژیکی کارکنان پزشکی شرکت کننده درپروسه فلوروسکوپی مداخله ای در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ یاسوج
۱۱ ۴C-۲-P-۱۱ بررسی ارتباط بین درگیری غدد لنفاوی با سایز و محل تومور در بیماران تحت جراحی رزکسیون تومور کولون مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم(ص) طی سال های ۹۴-۸۸ ایران
۱۲ ۴C-۲-P-۱۲ بررسی شیوع بیماری اسکواموس سل‌ کارسینوما (SCC) در مرکز بدخیمی‌های سر و گردن مازندران ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴;یک مطالعه کیفی مازندران
۱۳ ۴C-۲-P-۱۳ Investigate laboratory, demographic and clinical findings in patients with thalassemia in the dezful in 2015 دزفول
۱۴ ۴C-۲-P-۱۴ Evaluation of Survival Rates of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adult Patients in Rasool Akram and Firoozgar Hospitals ایران
۱۵ ۴C-۲-P-۱۵ مقایسه پارامترهای خونی در پرتوکاران و سایر کارکنان بیمارستان های یاسوج در سال ۱۳۹۴ یاسوج
۱۶ ۴C-۲-P-۱۶ Evaluation of correlation between intestinal metaplasia and helicobacter pylori and determination of demographic data of intestinal metaplasia from ۲۰۱۲ to ۲۰۱۳ in Mashhad, Iran مشهد-آزاد اسلامی
۱۷ ۴C-۲-P-۱۷ بررسی شیوع پولیپ های معده ای-روده ای در شهر مشهد از سال‌ ۱۳۹۱-۱۳۹۲ مشهد_آزاد اسلامی
۱۸ ۴C-۲-P-۱۸ بررسی فراوانی متاپلازی اینتستینال معده در بیماران مبتلا به گاستریت مزمن در مشهد بین سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ مشهد-آزاد اسلامی
۱۹ ۴C-۲-P-۱۹ Prevalence of Blood Cancers in Patients Referred to Imam Sajjad Hospital, Yasuj (from 2011 to 2016) یاسوج
۲۰ ۴C-۲-P-۲۰ مقایسه ی علائم بالینی و ازمایشگاهی در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک و لوسمی حاد  میولوبلاستیک  مراجعه کننده به درمانگاه حضرت علی اصغر (ع) طی سال های ۸۷ تا ۹۵ ایران
۲۱ ۴C-۲-P-۲۱ Atypical breast adenosquamous carcinoma following acute myeloid leukemia in a middle-aged woman: A case report زاهدان
۲۲ ۴C-۲-P-۲۲ The Frequency and Incidence Rate of breast cancer in  Kurdistan province during 2006-2014 کردستان
۲۳ ۴C-۲-P-۲۳ The relationship between serum prolactin level andthe clinical course of fibrocystic breast changes: a cross-sectional descriptive study جهرم
۲۴ ۴C-۲-P-۲۴ تعیین شیوع عود در سیستم عصبی مرکزی در مبتلایان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد تحت درمان با متوتروکسات با دوز بالا مراجعه ۴۸۳۹ کننده به بیمارستان علی اصغر)ع( در بین سالهای ۴ ایران
۲۵ ۴C-۲-P-۲۵ بررسی ارتباط کفایت دیالیز با شاخص های بیوشیمیایی سرم و تن سنجی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های آموزشی زاهدان در بهار ۹۶ زاهدان
۲۶ ۴C-۲-P-۲۶ مطالعه ای درباره تصاویر ماموگرافی سرطان پستان و تشخیص آن با استفاده از نرم افزار متلب کرمانشاه
۲۷ ۴C-۲-P-۲۷ بررسی اپیدمیولوژی مرگ ناشی از سرطانها در شهرستان تبریز در سال ۱۳۹۴ اصفهان
۲۸ ۴C-۲-P-۲۸ بررسی هزینه های درمانی بیماران مبتلا به سرطان در شهر رشت ۱۳۹۵ رشت
۲۹ ۴C-۲-P-۲۹ بررسی ریسک فاکتور های مربوط به خطر سرطان پستان در بین زنان استان ایلام: یک مطالعه ی مورد شاهدی ایلام
۳۰ ۴C-۲-P-۳۰ بررسی میزان آگاهی از علایم هشدار دهنده، عوامل خطر و آزمون های غربالگری سرطان در جمعیت ۶۰ ۲۰ ساله گناباد گناباد
 
 
مقالات پوستر پنل کشف و ارزیابی دارو
سالن C – ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۶.۳۰
رودابه بهرام سلطانی-جمال امری-عاصمه پوررجبی-سیده شادی حسینی-محمد بهنام-شهرام محمودی
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه
۱ ۴C-۵-P-۱ بررسی آسیب سلول های پانکراس به دنبال مصرف اتانول در موش های صحرایی بالغ تبریز
۲ ۴C-۵-P-۲ اثر بخشی عصاره ی هیدرو الکلی دانه گشنیز(Coriandrum Sativum) بر یادگیری و حافظه در موش سوری و ارتباط آن با شاخص های استرس اکسیداتیو زاهدان
۳ ۴C-۵-P-۳ بررسی اثر ماده آپی ژنین  بر التهاب در موش صحرایی نر قزوین
۴ ۴C-۵-P-۴ مقایسه تأثیر روش طب فشاری درنقطه زوهائی (SP۱۰) و ویتامین E برشدت دیس‌منوره اولیه گناباد
۵ ۴C-۵-P-۵ تاثیر دوزهای مختلف سدیم سلنیت بر بافت کلیه موشهای نر نژاد Balb/c پس از مواجهه با فرمالدئید گناباد
۶ ۴C-۵-P-۶ Comparison of the Therapeutic Response of Single dose and Double dose Methotrexate for the Treatment of Ectopic Pregnancy تهران-آزاد اسلامی
۷ ۴C-۵-P-۷ بررسی  خواص آنتی‌اکسیدانی و  ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه کردستان
۸ ۴C-۵-P-۸ اثرات تجویز متامفتامین بر بافت کلیه موش های سوری نژاد NMRI گناباد
۹ ۴C-۵-P-۹ بررسی جذب  زیستی سرب توسط قارچ کامبوچا از نمونه فاضلاب مصنوعی گناباد
۱۰ ۴C-۵-P-۱۰ Effect of Glycyrrhiza glabra extract and aerobic exercise on the attitude of postmenopausal women to menopause کاشان
۱۱ ۴C-۵-P-۱۱ Effect of Different Doses and Times of FK506 on Different Areas of Hippocampus in the Global Cerebral Ischemic-Reperfusion Rat Model تهران-آزاد اسلامی
۱۲ ۴C-۵-P-۱۲ Nephroprotective effects of  propofol on cisplatin-induction oxidative toxicity  in male rats همدان
۱۳ ۴C-۵-P-۱۳ Assessment of common drugs information and self-medication among pharmacy students of Mazandaran University of Medical Sciences in ۲۰۱۶ مازندران
۱۴ ۴C-۵-P-۱۴ Effect of magnesium sulfate on bleeding time in pregnant women with preeclampsia in Akbarabadi hospital in ۲۰۱۴ ایران
۱۵ ۴C-۵-P-۱۵ بررسی اثر پارکوات بر قدرت آنتی اکسیدانی بافت مغز در موش صحرایی نر:اثر حفاظتی نانوسریا همدان
۱۶ ۴C-۵-P-۱۶ Chronic administration of nutmeg extract enhances neuroprotection and reduces glial activation in pentylenetetrazol-induced model of chemical kindling بابل
۱۷ ۴C-۵-P-۱۷ The effect of ۱۷α-hydroxyprogesterone caproate on the prevention of preterm delivery in patients with preterm labor referred to the prenatal clinic of Imam Khomeini Hospital اردبیل
۱۸ ۴C-۵-P-۱۸ مقایسه دگزامتازون، پتدین و کتامین وریدی در پیشگیری از لرز بعد از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی گناباد
۱۹ ۴C-۵-P-۱۹ بررسی اثرات محافظت مغزی رزوراترول در مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن در رت نر زاهدان
۲۰ ۴C-۵-P-۲۰ اثر سلنیوم بر پارامترهای مختلف اسپرم در موش های واریکوسل شده قزوین
۲۱ ۴C-۵-P-۲۱ بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه دشتی بر روی رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس در محیط آزمایشگاه کردستان
۲۲ ۴C-۵-P-۲۲ اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زیتون بر محور هیپوفیز گنادی موش صحرایی ماده دیابتی شده با استرپتوزوتوسین جهرم
۲۳ ۴C-۵-P-۲۳ بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه به لیمو بر زمان پاسخ به محرک درد در موش سوری زاهدان
۲۴ ۴C-۵-P-۲۴ بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زردچوبه بر تشنجات القا شده با پنتیلن تترازول در موش سوری زاهدان
۲۵ ۴C-۵-P-۲۵ اثرات سمی عصاره آبی گیاه زرشک (Berberis Vulgaris ) بر عملکرد کبد در موش های صحرایی نر بیرجند
۲۶ ۴C-۵-P-۲۶ خالص سازی وبررسی خواص ضدسرطانی  ترکیبات شیمیایی گیاه Scrophulari oxysepala گیلان
۲۷ ۴C-۵-P-۲۷ بررسی اثر باکتریسیدال و باکتریو استاتیکی عصاره هیدروالکلی گیاه Acanthophyllum glandulosum   Bung. ex Boiss بر روی باکتری های استافیلوکوکوس آرئوس و اسینتو باکتر بومانی در شرایط آزمایشگاهی شهرکرد
۲۸ ۴C-۵-P-۲۸ بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی گیاه میخک کوهی  (Dianthus orientalis  ) بر روی استافیلوکوکوس آرئوس و اسینتو باکتر بومانی در شرایط آزمایشگاهی ذزفول
۲۹ ۴C-۵-P-۲۹ اثر ضد سرطانی گیاه Dionysia termeana بر روی سلول رده K۵۶۲ لوسمی بابل
۳۰ ۴C-۵-P-۳۰ بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر اضطراب موش های نر دریافت کننده رژیم پر کلسترول هرمزگان
۳۱
 
 
۴C-۵-P-۳۱
 
مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های باسیل گرم مثبت عامل عفونت بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد - ۱۳۹۴
 
خراسان شمالی
مقالات پوستر پنل علوم اعصاب و بهداشت روان ۲
سالن D – ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۶.۳۰
سعید یزدیراوندی- یعقوب مدملی-هدی آریان-شوبو رحمتی-ایمان انصاری-احمد فرخی
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه
۱ ۴D-۴-P-۱ Empathy among medical students: Differences in undergraduate and postgraduate medical students of Mazandaran University of Medical Sciences مازندران
۲ ۴D-۴-P-۲ Effect of identity style on academic self control of teenagers with cancer in 2015-2016 school year کرمانشاه
۳ ۴D-۴-P-۳ پیشنهاد یک مدل جهت بررسی اثر امواج آکوستیکی فراصوت بر روی رفتار الکتریکی نورون‌ها تهران
۴ ۴D-۴-P-۴ مقایسه برونگرایی، وظیفه شناسی، گشودگی به تجربه و فرسودگی شغلی پرستاران بخش ویژه وبخش عادی آزاد زنجان
۵ ۴D-۴-P-۵ Association between sleep quality and mental health among pre-clinical medical students: a large-scale cross-sectional study in Tehran, Iran تهران
۶ ۴D-۴-P-۶ بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۶ دزفول
۷ ۴D-۴-P-۷ بررسی وضعیت خود درمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال ۹۲ البرز
۸ ۴D-۴-P-۸ Prevalence of Depression and Anxiety in Iranian Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis Study دزفول
۹ ۴D-۴-P-۹ Neuroprotection is caused by Oxytocin hormone via calpain-۱ regulation after tMCAO model. کاشان
۱۰ ۴D-۴-P-۱۰ Prevalence of Psychiatric Symptoms among Students of Nursing at Azad and State University of Bandar-e-Abbas City (۲۰۱۶) هرمزگان
۱۱ ۴D-۴-P-۱۱ Intensity and Frequency of Moral Distress among Iranian Nurses: A Systematic Review and Meta-Analysis گیلان
۱۲ ۴D-۴-P-۱۲ Reliability and validity of Persian versions of Mini-BESTest and Brief-BESTest for balance evaluation of patients with Parkinson’s disease تهران
۱۳ ۴D-۴-P-۱۳ بررسی میزان شیوع هراس اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در دختران دبیرستانی شهرستان شوش در سال ۱۳۹۴ دزفول
۱۴ ۴D-۴-P-۱۴ The State of Mental Health and Test-Anxiety of normal Students and those with Learning Disorders of Lordegan City in 2016-2017 academic year شهرکرد
۱۵ ۴D-۴-P-۱۵ psychological problems in infertile women: a review of Emotional Disorder and social phobia in infertile women ایران
۱۶ ۴D-۴-P-۱۶ Developmental changes in synaptic plasticity of neuronal circuits of CA۱ area of rats&#۳۹; hippocampus کاشان
۱۷ ۴D-۴-P-۱۷ بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۹۳ شاهرود
۱۸ ۴D-۴-P-۱۸ بررسی ارتباط شدت علایم یائسگی با نگرش زنان نسبت به یائسگی در زنان ۶۰-۴۵ ساله شهر گناباد گناباد
۱۹ ۴D-۴-P-۱۹ بررسی ارتباط نوع الگوی ترک بر ماده مصرفی در میان مصرف کنندگان مواد مخدر همدان
۲۰ ۴D-۴-P-۲۰ تعیین ارتباط بین سطح سرمی اسپارتات آمینوترانسفراز (AST) با علائم رفتاری پارکینسونیسم القاء شده توسط سم ۶- هیدروکسی دپامین قزوین
۲۱ ۴D-۴-P-۲۱ بررسی رابطه ی گرایش به مواد مخدر و معنای زندگی شوشتر
۲۲ ۴D-۴-P-۲۲ بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۶ کاشان
۲۳ ۴D-۴-P-۲۳ بررسی شیوع اختلالات خوردن و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال ۱۳۹۵ یاسوج
۲۴ ۴D-۴-P-۲۴ جراحی زود هنگام و دیر هنگام برای بیماران آسیب طناب نخاعی در ناحیه توراسیک و توراکولومبار ابران
۲۵ ۴D-۴-P-۲۵ بررسی سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی و عوامل مرتبط آن بندرگز-آزاد اسلامی
۲۶ ۴D-۴-P-۲۶ بررسی میزان درد مزمن و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۵ دزفول
۲۷ ۴D-۴-P-۲۷ Metobolomic analysis of serum in an animal model of Alzheimer&#۳۹;s disease treated by Lavandula angustifolia کاشان
۲۸ ۴D-۴-P-۲۸ بررسی ریسک فاکتورهای نارسایی شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۶ دزفول
۲۹ ۴D-۴-P-۲۹ بررسی ارتباط علاقه به رشته تحصیلی و خودتنظیمی انگیزشی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول درسال۱۳۹۶ دزفول
۳۰ ۴D-۴-P-۳۰ تعیین ارتباط بین افسردگی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان دیابت تیپ ۲ مراجعه کننده به بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان گناباد گناباد
۳۱ ۴D-۴-P-۳۱ The psychosocial accommodation on family’s compliance of Cancerous Children,a challenging قزوین
۳۲ ۴D-۴-P-۳۲ بررسی تاثیر حاملگی خواسته یا ناخواسته برابعاد سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد درسال ۱۳۹۴ گناباد
 
مقالات پوستر پنل علوم اعصاب و بهداشت روان ۳
سالن C – ساعت ۱۶.۳۰ الی ۱۷.۳۰
نیما فتاحی-یعقوب مدملی-میثم اخلاقدوست-زهرا تسلیمی-جواد رضویان-امیر شمشیریان
 
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه
۱ ۵C-۱-P-۱ بررسی وضعیت روانشناختی زنان باردار و ارتباط آن با شکایات جسمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت سبزوار در سال ۱۳۹۵ سبزوار
۲ ۵C-۱-P-۲ شیوع و علل گرایش به مصرف مواد روانگردان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۱۳۹۳ سبزوار
۳ ۵C-۱-P-۳ مقایسه روان رنجورگرایی، انعطاف پذیری وسبک کنار امدن بااسترس در پرستاران بخش ویژه وبخش عادی زنجان-آزاد
۴ ۵C-۱-P-۴ بررسی رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به ایدز مرکز بیماری های رفتاری بندرعباس هرمزگان
۵ ۵C-۱-P-۵ بررسی ارتباط بین گرایش به بازی های رایانه ای با سلامت روان در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرکرد ۱۳۹۵ شهرکرد
۶ ۵C-۱-P-۶ هوش فرهنگی و ارتباط آن با سلامت روان در جمعیت دانشجویان ایران
۷ ۵C-۱-P-۷ بررسی ابعاد سلامت جسمی و روانی و برخی عوامل مرتبط با آن در افراد بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی دزفول، استان خوزستان، جنوب غربی ایران دزفول
۸ ۵C-۱-P-۸ اثربخشی مداخلات شناختی مبتنی بر مثبت اندیشی در کاهش استرس و افزایش سلامت روانی زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک گیلان
۹ ۵C-۱-P-۹ مقایسه ی اثرات بی دردی در روش بلوک وریدی و بلوک عصبی در سندرم تونل کار پال گناباد
۱۰ ۵C-۱-P-۱۰ تاثیر اموزش برنامه ریزی شده و نوشتاری بر اضطراب بیماران جراحی اعصاب بیرجند
۱۱ ۵C-۱-P-۱۱ رفتار های ارتقا دهنده سلامتی و عوامل مرتبط با آن در میانسالان شهر گناباد در سال ۱۳۹۳ ایران
۱۲ ۵C-۱-P-۱۲ ظرفیت سازی حرفه ای ماماها در ارائه خدمات جنسی با هدف ارتقاء سلامت جنسی زنان: یک مطالعه ترکیبی شاهرود
۱۴ ۵C-۱-P-۱۴ رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان با میانجی گری کیفیت خواب در کارگران شرکت چینی مرجان قزوین زنجان-آزاد
۱۵ ۵C-۱-P-۱۵ اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سطوح اضطراب، افسردگی، شکایات جسمی، فعالیت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان تحت همودیالیز کرمانشاه
۱۶ ۵C-۱-P-۱۶ بررسی آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای آموزش بین حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۴ کردستان
۱۷ ۵C-۱-P-۱۷ بررسی میزان رضایت شغلی پزشکان در شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۱۳۹۵ زاهدان
۱۸ ۵C-۱-P-۱۸ بررسی ارزیابی میزان آگاهی پرستاران شاغل دربیمارستان شهیدباهنرکرج درخصوص سرطان پستان تهران-آزاد
۱۹ ۵C-۱-P-۱۹ مقایسه شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی درمانی و گروه تحت درمان با رادیوتراپی و شیمی درمانی در بیمارستان توحید سنندج در سال ۱۳۹۱ کردستان
۲۰ ۵C-۱-P-۲۰ تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی مردان در پیشگیری از سرطان پروستات گناباد
۲۱ ۵C-۱-P-۲۱ بررسی عادات مطالعه ی دانش آموزان مبتلا به سرطان و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن: سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ کرمانشاه
۲۲ ۵C-۱-P-۲۲ بررسی میزان آگاهی شرکت کنندگان در برنامه غربالگری سرطان دهان شهر بابل نسبت به این بیماری در سال ۱۳۹۶ بابل
۲۳ ۵C-۱-P-۲۳ بررسی دانش، نگرش و عملکرد مردان شهرستان زاهدان نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات در سال۹۶ زاهدان
۲۴ ۵C-۱-P-۲۴ بررسی آگاهی و نگرش وعملکرد دانش آموزان دوره دوم ابتدایی  شهر بیرجند در رابطه با بهداشت دهان ودندان و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۵ بیرجند
۲۵ ۵C-۱-P-۲۵ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم دبیرستان شهر گناباد در مورد کم خونی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن گناباد
۲۶ ۵C-۱-P-۲۶ بررسی وضعیت آگاهی ونگرش مادران باردار شهر بیرجند درخصوص بهداشت دهان ودندان در سال۱۳۹۵ بیرجند
۲۷ ۵C-۱-P-۲۷ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مرتبط با رفتارهای بهداشت و ایمنی مواد غذایی در کارکنان مراکز تهیه و توزیع غذاهای آماده شهرستان گناباد گناباد
۲۸ ۵C-۱-P-۲۸ ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران نسبت به استفاده از شیلد گنادها و امکانات حفاظت پرتویی موجود در اتاق های رادیوگرافی بیرجند
۲۹ ۵C-۱-P-۲۹ اثر روش نوین آموزش توسط همتایان بر میزان آگاهی مدرس در مورد احیاء  قلبی-ریوی بین دانشجویان پرستاری سنندج
۳۰ ۵C-۱-P-۳۰ بررسی ارتباط سبک زندگی و استرس درک شده ی  کارکنان بهداشتی  درمانی شاغل در بیمارستان های شهر گناباد گناباد
۳۱ ۵C-۱-P-۳۱ بررسی رابطه ی رضایتمندی زناشویی وسلامت روان زنان متأهل مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال ۱۳۹۳ کردستان
۳۲ ۵C-۱-P-۳۲ بررسی میزان مراجعه زنان برای آزمایش پاپ اسمیر بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی ( HBM) در شهر گناباد گناباد
۳۳ ۵C-۱-P-۳۳ بررسی  تأثیراستفاده از تلفن همراه بر کیفیت خواب در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهر شوشتر در سال۱۳۹۶ شوشتر
 
مقالات پوستر پنل آسیب شناسی، ژنتیک، سلول های بنیادی – کشف و ارزیابی داروها
سالن D – ساعت ۱۶.۳۰ الی ۱۷.۳۰
اعضای هیئت رئیسه پنل:
سپیده منصوری مجو فردی-رودابه بهرام سلطانی-رضا حیدری-امین عصاریان-ملیحه علیمردانی-معصومه سلیمانی نژاد
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه
۱ ۴D-۶-P-۱ بررسی ناهنجاری های اسپرماتوژنز در رت های بالغ پس از آسیب نخاعی تبریز
۲ ۴D-۶-P-۲ Evaluating the Expression of miRNA۱۸۱a and miRNA۱۵۵ in hematology cancer هرمزگان
۳ ۴D-۶-P-۳ Identification of different allelic forms of MTNR۱A and MTNR۱B genes and its association with gastric adenocarcinoma مازندران
۴ ۴D-۶-P-۴ بررسی ارتباط بین خصوصیات کلینیکی بیماران مبتلاء به کیست هیداتید با ژنوتایپ انگل عامل بیماری طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰  در بیرجند بیرجند
۵ ۴D-۶-P-۵ وابستگی ژنتیکی واریته rs۲۲۳۴۶۹۳ گیرنده‌ی استروژن ۱ با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان کاشان
۶ ۴D-۶-P-۶ بررسی برهمکنش بین گیرنده NMDA و کلسی‌تریول به وسیله الحاق مولکولی کاشان
۷ ۴D-۶-P-۷ اثر پلی مورفیسم حذف/اضافه ژن ‌VEGFA -۲۵۴۹‎‌ بر سقط مکرر خودبخود زاهدان
۸ ۴D-۶-P-۸ بررسی تیروئیدیت هاشیماتو از نظر سیتولوژی و پاتولوژی در بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ یزد
۹ ۴D-۶-P-۹ Considering the effect of Vinca Alkaloids on the regulation of breast cancer cell growth and death ایران
۱۰ ۴D-۶-P-۱۰ Association of rs۳۲۰ polymorphism in lipoprotein lipase gene with risk of stroke: a meta-analysis کاشان
۱۱ ۴D-۶-P-۱۱ Expression and purification of the N terminal domain of Rif۱: the protein that regulates cell cycle process تربیت مدرس
۱۲ ۴D-۶-P-۱۲ بررسی فراوانی ژن های ویرولانس tcpA و ctxA در ایزوله های ویبروکلرای جمع آوری شده از آب های سطحی شهرستان بویراحمد طی دوره ۶ ماهه بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ یاسوج
۱۳ ۴D-۶-P-۱۳ Association of rs۱۰۵۷۰۳۵polymorphism in microRNA biogenesis pathway gene (DICER۱) with azospermia among Iranian population قزوین
۱۴ ۴D-۶-P-۱۴ بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با رادیوتراپی حین جراحی ایران
۱۵ ۴D-۶-P-۱۵ بررسی ارتباط واریانت ژن (۱۸۰۰۴۷۰ rs:) TGF-β۱ با  نتایج تن سنجی و تراکم استخوان در زنان یائسه تهرانی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران
۱۶ ۴D-۶-P-۱۶ اثرات ضدتشنجی پیش درمان عصاره زنجبیل در مدل کیندلینگ شیمیایی القایی با پنتیلن تترازول بابل
۱۷ ۴D-۶-P-۱۷ ارزیابی الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک در رژیم امپریکال پنومونی اکتسابی از جامعه و تاثیر آن بر عاقبت بالینی بیماران در یک بیمارستان آموزشی مشهد
۱۸ ۴D-۶-P-۱۸ نقش برومیلین به عنوان ضد سرطان بر مهار کلونی زائی سلول های سرطانی پستان، معده و پروستات شهرکرد
۱۹ ۴D-۶-P-۱۹ ارزیابی پروتکل های شیمی درمانی سرطان معده با تکیه بر عوارض جانبی احتمالی بروز کرده مشهد
۲۰ ۴D-۶-P-۲۰ بررسی کارایی مدالیته های مختلف درمانی در سرطان مری پیشرفته زاهدان
۲۱ ۴D-۶-P-۲۱ مقایسه تاثیر کپسول رازیانه(فنلین) و قرص ایبوبروفن بر میزان پس دردهای زایمانی در زنان چندزای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج کردستان
22 ۴D-۶-P-22 اثر محافظتی نوسکاپین بر مرگ کشت سلولی PC۱۲ ناشی از محرومیت اکسیژن-گلوکز ایران
23 ۴D-۶-P-23 تعیین خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک ضایعات پستان در خانواده های ارتشی جمهوری اسلامی ایران به وسیله بررسی گزارشات پاتولوژی پستان بیمارستان امام رضا ارتش جمهوری اسلامی در یک بازه زمانی ۴ ساله تهران
24 ۴D-۶-P-24 Clinicopathologic features and prognostic factors in multiple myeloma: Survival analysis of 92cases referred to educational hospitals in Yazd between 2008to 2014Clinicopathologic features and prognostic factors in multiple myeloma: Survival analysis of 92cases referred to educational hospitals in Yazd between 2008 to 2014 یزد
25 ۴D-۶-P-25 بررسی اثر جهش ژن SRSF۲ بر روی بیماران مبتلا به سندرم میلودیس پلاستیک و بیماران لوسمی مزمن میلومونوسیتیک: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز مشهد
26 ۴D-۶-P-26 بررسی تاثیر مصرف لووستاتین بر آسیب ایسکمی مغزی در سکته مغزی ترومبوتیک تبریز
27 ۴D-۶-P-27 بررسی اثرات آﻧﺘﯽ ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ مخلوط سیر، لیمو ترش و زنجبیل بر شاخص‌های لیپیدی موش‌های نر بالغ کاشان
28 ۴D-۶-P-28 بررسی تاثیر دوز ترکیبی هورمون های استروژن و پروژسترون بر بیان ژن سیتوکین های التهابی و میزان مهاجرت لنفوسیت ها به ناحیه حاشیه ایسکمی (پنومبرا) به دنبال ایجاد مدل MCAO در رت کاشان
29 ۴D-۶-P-29 The Effect of IL-17 (rs2275913G>A) Polymorphism on Breast Cancer in Iranian Azari Women نجف آباد-آزاد اسلامی
30 ۴D-۶-P-30 مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه‌های انتروکوک عامل عفونت بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد - ۱۳۹۴ خراسان شمالی
 
 


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: پوستر |

دفعات مشاهده: 3704 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ثبت نام بموقع : ۹ شهریور ۱۳۹۶
  • افتتاحیه : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
  • اختتامیه: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

پوستر کنگره

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 1903 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 5 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 847272 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 415 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | 18th Annual Research Congress of Iranian Medical Students

Designed & Developed by : Yektaweb