پوستر ها عناوین خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر (پنج شنبه)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
جدول زمانبندی ارائه مقالات پوستر روز پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۶.۶.۱۶
مقالات پوستر پنل بیماری های غیر واگیر۱
سالن C – ساعت ۸.۱۵ الی ۹.۱۵
اعضای هیئت رئیسه پنل:
نازنین صباغ نژاد-احسان جانقلی- محمدحسین یکتا کوشالی -سمانه روحی-معصومه سلیمانی نژاد-جواد رضویان
 
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه  
۱ ۵C-۱-P-۱ مقایسه خون مخفی در مدفوع شیرخواران مبتلا به کولیک و شیرخواران سالم مشهد  
۲ ۵C-۱-P-۲ بررسی شیوع خستگی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان زابل زابل  
۳ ۵C-۱-P-۳ اسپیراسیون جسم خارجی در کودکان گلستان  
۴ ۵C-۱-P-۴ بررسی کیفیت ارائه مداخلات بالینی  در سالمندان ترومایی پذیرش شده  مراکز فوریتهای ‌پزشکی اوژانس پیش بیمارستانی بندرگز  
۵ ۵C-۱-P-۵ The relationship between unwanted pregnancy with mother and father Attachment to infant اهواز  
۶ ۵C-۱-P-۶ بررسی سطح سرمی Anti TTG در تشخیص قطعی سلیاک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدصدوقی و کلینیک خاتم الانبیاء از سال۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ یزد  
۷ ۵C-۱-P-۷ Subtype identification of Blastocystis isolated from humans in Maragheh, North-West of Iran مراغه  
۸ ۵C-۱-P-۸ Extent of Injury of Gastrointestinal tract due to accidental ingestion of chemicals among children at Bandar Abbass Children Hospital ۲۰۰۹-۲۰۱۱ هرمزگان  
۹ ۵C-۱-P-۹ بررسی عوامل خطر و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در  میانسالان ۶۰-۴۰ ساله شهر گناباد گناباد  
۱۰ ۵C-۱-P-۱۰ ارزیابی مواجهه شغلی با صدا و افت شنوایی در شاغلین صافکاری خودروی شهر سبزوار درسال ۱۳۹۵ سبزوار  
۱۱ ۵C-۱-P-۱۱ بررسی تاثیر روش درمانی همزمان سازی انقباض قلبی(CRT) بر عملکرد قلب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی قزوین  
۱۲ ۵C-۱-P-۱۲ Dietary fatty acid intakes and polycystic ovary syndrome: a case-control study شهید بهشتی  
۱۳ ۵C-۱-P-۱۳ تاثیر پوسیدگی دندان ها و ترومای دندانی بر کیفیت زندگی کودکان ۶-۵ ساله مازندران  
۱۴ ۵C-۱-P-۱۴ بررسی شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای IDF وATP III  در پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۹۴ شاهرود  
۱۵ ۵C-۱-P-۱۵ بررسی شیوع و علل مرگ و میر جوانان شهر سبزوار طی سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳ سبزوار  
۱۶ ۵C-۱-P-۱۶ بررسی شیوع کم وزنی در کودکان زیر ۵ سال در سطح شهرستان بندرعباس سال ۱۳۹۳ هرمزگان  
۱۷ ۵C-۱-P-۱۷ بررسی میزان سطح سرمی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب در استان کرمانشاه کرمانشاه  
۱۸ ۵C-۱-P-۱۸ Prevalence of Hepatitis C infection among chronic hemodialysis patients who admitted to Imam Reza Hospital of Amol in ۲۰۱۵ مازندران  
۱۹ ۵C-۱-P-۱۹ بررسی میزان سطح سرمی کلسیم و فسفر در بیماران مبتلا به بیماری کلسیفیکاسیون عروق کرونر قلب در استان کرمانشاه کرمانشاه  
۲۰ ۵C-۱-P-۲۰ Vitamin D Status in Iranian Pregnant Women and Newborns: A Systematic Review and Meta-Analysis Study ایلام  
۲۱ ۵C-۱-P-۲۱ Risk factor of stroke and myocardial infarction in babol بابل  
۲۲ ۵C-۱-P-۲۲ Pet Keeping and Development of Allergy and Asthma in Iranian School Children تهران-آزاد اسلامی  
۲۳ ۵C-۱-P-۲۳ تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی در بیماران مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراغه  
۲۴ ۵C-۱-P-۲۴ تبیین تجارب زیسته بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز از هنر در مراقبت پرستاری اردبیل  
۲۵ ۵C-۱-P-۲۵ مقایسه وضعیت عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی در بیماران‌ قلبی عروقی با افراد سالم شهر همدان همدان  
۲۶ ۵C-۱-P-۲۶ Regional survey of performance and attitude of operating room personnel in relation to radiation protection سمنان  
۲۷ ۵C-۱-P-۲۷ بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در دانش آموزان در شهر خرم اباد در سال۱۳۹۴ بهبهان  
۲۸ ۵C-۱-P-۲۸ بررسی تاثیر وضعیت تغذیه بر کفایت همودیالیز در بیماران همودیالیزی در شهرستان های شوشتر و مسجد سلیمان در سال ۹۶ شوشتر  
۲۹ ۵C-۱-P-۲۹ Overweight in Students and Its Relationship with the Lifestyle: A Cross Sectional Study in Birjand, ۲۰۱۴ نجف آّباد  
۳۰ ۵C-۱-P-۳۰ بررسی ارتباط خونریزی پس از یائسگی  با دیسپلازی سرویکس کاشان  
 
۳۱
 
۵C-۱-P-۳۱
 
بررسی ارتباط امنیت غذایی با سطح سواد سلامت زنان متاهل شهر گناباد
 
گناباد
 
مقالات پوستر پنل فن آوری  و نوآوری های علوم پزشکی – خون شناسی و سرطان
سالن C – ساعت  ۱۰.۱۵الی ۱۱.۱۵
اعضای هیئت رئیسه پنل:
امیر شمشیریان-رضا علیپور-کیانمهر عالی پور-رضا حیدری-سمانه روحی-میلاد موسی زاده
 
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه  
۱ ۵C-۲-P-۱ SH-SY۵Y neuroblastoma cell line behavior after different culturing conditions کاشان  
۲ ۵C-۲-P-۲ The role of electron microscopy in detection of early stages of Membranous glomerulonephritis شیراز  
۳ ۵C-۲-P-۳ بررسی اثر امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت پایین و CoQ۱۰ بر هیپوکامپ موش نرBalb/cبه دنبال اسیب ناشی از اثر تری متیلن کلراید ایران  
۴ ۵C-۲-P-۴ مروری بر عوامل موثر بر دریافت حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان زنجان  
۵ ۵C-۲-P-۵ بررسی مهارت های ارتباطی پرستاران با مددجویان مبتلا به سرطان در بیمارستان های آموزشی کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ کرمانشاه  
۶ ۵C-۲-P-۶ عوامل بازدارنده آموزش خود مراقبتی به بیماران مبتلا به سرطان از دیدگاه پرستاران بخش های انکولوژی بیمارستان های آموزشی کرمانشاه ۱۳۹۵ کرمانشاه  
۷ ۵C-۲-P-۷ تأثیر آموزش سلامت معنوی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مشهد-آزاد اسلامی  
۸ ۵C-۲-P-۸ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد به درمان‌های مکمل در بیماران مبتلا به سرطان در شهر کاشان،۱۳۹۴ کاشان  
۹ ۵C-۲-P-۹ بررسی آگاهی و پذیرش دانشجویان نسبت به واکسن پاپیلومای انسانی(HPV) در پیشگیری از سرطان دهانه رحم در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سال ۹۶ بوشهر  
۱۰ ۵C-۲-P-۱۰ بررسی عوامل خطر سرطان در ابتلا به بیماری در باور های دانشجویان ترکمن دانشگاه علوم پزشکی گلستان گلستان  
۱۱ ۵C-۲-P-۱۱ میزان  فراوانی وروند بروزسرطان کولورکتال در استان کردستان در طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ کردستان  
۱۲ ۵C-۲-P-۱۲ تعیین میزان فراوانی و روند بروز سرطان معده در استان کردستان در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ سنندج  
۱۳ ۵C-۲-P-۱۳ آمار شیوع سرطان در استان بوشهر از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ بوشهر  
۱۴ ۵C-۲-P-۱۴ بررسی ارتباط بین تمایز نورواندوکرین در بیوپسی های سوزنی پروستات با درجه بدخیمی گلیسون و سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در مبتلایان به سرطان پروستات مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد از مهرماه ۱۳۹۴ الی مهرماه ۱۳۹۵ ایران  
۱۵ ۵C-۲-P-۱۵ رابطه حساسیت و شدت درک شده و  رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان علوم پزشکی یزد یزد  
۱۶ ۵C-۲-P-۱۶ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر زابل و زاهدان نسبت به سرطان پوست در سال ۹۶ زاهدان  
۱۷ ۵C-۲-P-۱۷ کتابشناسی کتاب‌های چاپ شده به زبان فارسی در زمینه‌ی سرطان در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۶ شهید بهشتی  
۱۸ ۵C-۲-P-۱۸ بررسی افسردگی درمیان مادران کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان کودکان قدس استان قزوین سال۱۳۹۶ قزوین  
۱۹ ۵C-۲-P-۱۹ بررسی روند بروز سرطان در استان قزوین در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ قزوین  
۲۰ ۵C-۲-P-۲۰ آگاهی و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در خصوص پیش گیری از تشنج ناشی از تب در کودکان شهر گناباد گناباد  
۲۱ ۵C-۲-P-۲۱ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر در مورد خودآزمایی پستان در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال ۱۳۹۵ یاسوج  
۲۲ ۵C-۲-P-۲۲ بررسی میزان آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی و پرسنل واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زابل درباره غربالگری سرطان پستان در سال ۱۳۹۵ زاهدان  
۲۳ ۵C-۲-P-۲۳ بررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان مبتلا به لوسمی دربیمارستان شفای شهر اهواز در سال ۹۵-۱۳۹۴ لرستان  
۲۴ ۵C-۲-P-۲۴ بررسی شیوع بازال سل کارسینوما در مرکز بدخیمی‌های سر و گردن مازندران در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴;یک مطالعه کیفی مازندران  
۲۵ ۵C-۲-P-۲۵ تعیین الگوی مقاومت اسینتو باکتر بامانی ایزوله شده از بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال۱۳۹۵  
هرمزگان
۲۶ ۵C-۲-P-۲۶ مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه‌های انتروباکتر جدا شده از عفونت های ادراری در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد – ۱۳۹۴ خراسان شمالی
مقالات پوستر پنل بیماری های غیر واگیر۲
سالن D– ساعت  ۱۵.۳۰الی ۱۶.۳۰
اعضای هیئت رئیسه پنل:
احسان جانقلی-رضا حیدری-بهرام مهاجر-محمد بهنام-افروز حقدوست-پگاه درخشان
 
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه  
۱ ۵ِD-۳-P-۱ بررسی فاصله زمانی شروع درد حاد قلبی تا رسیدن بیمار به اورژانس مرکز درمانی و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز پزشکی توحید سنندج کردستان  
۲ ۵ِD-۳-P-۲ بررسی شیوع نشانگان روده تحریک پذیر و عوامل تاثیر گذار در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سه بازه‌ی زمانی سال ۱۳۹۵ ارتش  
۳ ۵ِD-۳-P-۳ بررسی بروز عوارض قلبی و عروقی در مداخلات اینترونشنال قلبی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس هرمزگان  
۴ ۵ِD-۳-P-۴ بررسی میزان و عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان فوت شده در بخش مراقبت های ویژه  نوزادان (NICU) بیمارستان الهادی شوشتر در سال ۱۳۹۵ شوشتر  
۵ ۵ِD-۳-P-۵ فشار مراقبتی در مراقبین بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ۲۲بهمن  مسجد سلیمان۱۳۹۶ مسجد سلیمان-آزاد اسلامی  
۶ ۵ِD-۳-P-۶ A Rare Case of Vasculitis Patched Necrosis of Cecum due to Behçet’s Disease نجف آباد-آزاد اسلامی  
۷ ۵ِD-۳-P-۷ بررسی درد های اسکلتی _عضلانی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری واتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درسال۱۳۹۵ یاسوج  
۸ ۵ِD-۳-P-۸ بررسی شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ شیراز  
۹ ۵ِD-۳-P-۹ Case Report: Strangulated Small Bowel Gangrene due to Torsioned Gangrenous Appendix in an Old Man یاسوج  
۱۰ ۵ِD-۳-P-۱۰ بررسی رابطه بین سن بارداری با سندروم زجر تنفسی نوزادان بخش اطفال بیمارستان شهداء بندر لنگه هرمزگان  
۱۱ ۵ِD-۳-P-۱۱ شیوع مرگ داخل رحمی جنین و عوامل خطر مرتبط با آن در بیمارستان کوثر استان قزوین در سال ۱۳۹۵ قزوین  
۱۲ ۵ِD-۳-P-۱۲ شیوع پره اکلامپسی و عوامل خطر مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال ۱۳۹۵ قزوین  
۱۳ ۵ِD-۳-P-۱۳ How does adenotonsillectomy affect the olfactory threshold in children? A comparative study in Dr Kermanshahi Hospital during ۲۰۱۵-۱۶ ایران  
۱۴ ۵ِD-۳-P-۱۴ شیوع کمبود ویتامین D در افراد ۱۸ تا ۴۰ سال  مراجعه کننده به آزمایشگاه شهر یاسوج زمستان  ۱۳۹۵ یاسوج  
۱۵ ۵ِD-۳-P-۱۵ بررسی شیوع علائم ترومای تجمعی اندام‌های کمر، شانه و گردن در بین کارکنان یک صنعت تولیدی قزوین  
۱۶ ۵ِD-۳-P-۱۶ بررسی عوامل موثر بر میزان بقای بیماران دچار ایست قلبی-ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه زاهدان  
۱۷ ۵ِD-۳-P-۱۷ ارزیابی اکلوژن در دوران دندانی شیری در کودکان ۳ تا ۵ ساله مهد کودکهای شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵ هرمزگان  
۱۸ ۵ِD-۳-P-۱۸ بررسی شیوع دیابت پس از پیوند در بیماران پیوند کلیه بیمارستان شهید بهشتی بابل ۹۴-۱۳۸۸ بابل  
۱۹ ۵ِD-۳-P-۱۹ مقایسه مدل های پارامتریک بقا در تعیین عوامل موثر بر بروز نارسایی قلب در بیماران مبتلا به پرفشاری خون کنترل شده و نشده مشهد  
۲۰ ۵ِD-۳-P-۲۰ Comparison of Bone Mineral Density in women suffering Rheumatoid Arthritis (RA) before and after menopause ایران  
۲۱ ۵ِD-۳-P-۲۱ بررسی میزان فراوانی بیماری سلیاک و ارتباط آن با اضافه وزن کودکان مراجعه کننده به درمانگاه غدد و گوارش بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) ۹۴-۱۳۹۳ ایران  
۲۲ ۵ِD-۳-P-۲۲ Primary and secondary infertility prevalence in four national provinces in  iran in ۲۰۱۰ قزوین  
۲۳ ۵ِD-۳-P-۲۳ بررسی تاثیر روش درمانی همزمان سازی انقباض قلبی(CRT) بر عملکرد قلب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی قزوین  
۲۴ ۵ِD-۳-P-۲۴ ارزیابی مارکر های استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر در سال ۱۳۹۵ بیرجند  
۲۵ ۵ِD-۳-P-۲۵ بررسی ارتباط بارکاری و وضعیت انجام کار(نشسته، ایستاده)  با اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت تولیدی قطعات خودرو در سبزوار در سال ۱۳۹۵ سبزوار  
۲۶ ۵ِD-۳-P-۲۶ بررسی میزان آسیب ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در پرسنل اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۱۳۹۵ مازندران  
۲۷ ۵ِD-۳-P-۲۷ بررسی ارتباط بین شاخص های بیوشیمیایی سرم و شیوع سو‌ء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های آموزشی زاهدان در بهار ۹۶ زاهدان  
۲۸ ۵ِD-۳-P-۲۸ ارزیابی سطح هیدروکسی ویتامین دی و ارزیابی کمبود آن در بیماران دیابت نوع دو با زخم پای دیابتی و بیماران بدون زخم پای دیابتی در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در سال۱۳۹۳ ایران  
۲۹ ۵ِD-۳-P-۲۹ بررسی اپیدمیولوژیک عقرب گزیدگی در مناطق روستایی شهرستان دزفول طی یک دوره ده ساله دزفول  
۳۰
 
۵ِD-۳-P-۳۰
 
 
مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه‌های انتروباکتر جدا شده از عفونت های ادراری در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد – ۱۳۹۴
 
خراسان شمالی
 
 
سالن C– ساعت  ۱۶.۳۰الی ۱۷.۳۰
مقالات پوستر پنل بیماری های واگیر و ایمنی شناسی و غیرواگیر3
اعضای هیئت رئیسه پنل:
 
یعقوب مدملی-احمد فرخی-امیدرضا تمتاجی-شهرام محمودی-معصومه سلیمانی نژاد هنگامه کسرایی
 
 
 
ردیف کد مقاله عنوان مقاله دانشگاه  
۱ ۵C-۴-P-۱ بررسی سطح سرمی ویتامین D و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۹۴ کردستان  
۲ ۵C-۴-P-۲ مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه‌های استاف ارئوس عامل عفونت بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد - ۱۳۹۴ خراسان شمالی  
۳ ۵C-۴-P-۳ بررسی فراوانی عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژونکتیویت در بیماران مراجعه‌کننده به بخش چشم بیمارستان رسول اکرم(ص) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ ایران  
۴ ۵C-۴-P-۴ بررسی شیوع بیماریهای واگیر با اولویت آنفلوانزا دربیمارستان شهید باهنرکرج درسال ۹۵ تهران-آزاد اسلامی  
۵ ۵C-۴-P-۵ بررسی  اثر مهاری لاکتوباسیل‌‌ها بر پاتوژن اشیرشیاکلی O۱۵۷: H۷ کردستان  
۶ ۵C-۴-P-۶ MS-Like presentations of HTLV-۱ Infection: Co-incidence or causal relationship زرقان-آازد اسلامی  
۷ ۵C-۴-P-۷ بررسی اپیدمیولوژی انیکومایکوزیس در کاشان در سالهای ۹۵-۹۲ کاشان  
۸ ۵C-۴-P-۸ بررسی سطح آگاهی زنان خانه دار در رابطه با بیماری تب کریمه کنگو شوشتر  
۹ ۵C-۴-P-۹ بررسی پاراکلینیکی و دموگرافیکی افراد مبتلا به آنفلوانزای H۱N۱ بستری در مرکز عفونی مازندران در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ مازندران  
۱۰ ۵C-۴-P-۱۰ بررسی اپیدمیولوژیک۵ ساله بیماری  اسهال خونی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۱ بیرجند  
۱۱ ۵C-۴-P-۱۱ سرم و سطح سرمی اینترلوکین های ۱۷و۲۳ در بیماران مبتلا به اوتیت مدیای سروزی کاشان  
۱۲ ۵C-۴-P-۱۲ اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در استان کردستان در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ کردستان  
۱۳ ۵C-۴-P-۱۳ بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و نحوۀ ابتلاء به بیماری ایدز و پیامدهای پس از ابتلا به بیماری علوم یهزیستی و توانبخشی  
۱۴ ۵C-۴-P-۱۴ An epidemiological perspective on pertussis in adults and adolescents, are our internists ignorant? قزوین  
۱۵ ۵C-۴-P-۱۵ شیوع عفونت کمپیلوباکتر ژژونی در شیر خام محلی روستاییان شهرستان شیرگاه استان مازندران، سال ۱۳۹۵ قزوین  
۱۶ ۵C-۴-P-۱۶ اپیدمیولوژی و عوامل خطر حیوان گزیدگی در شهرستانی مرزی در کشوری با درآمدکم - متوسط: یک بررسی ده ساله قزوین  
۱۷ ۵C-۴-P-۱۷ فراتحلیل بررسی ارتباط مدت زمان خواب و خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان میانسال و یائسه ((مرور سیستماتیک و متاآنالیز)) بهران  
۱۸ ۵C-۴-P-۱۸ بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با ضایعات پره نئوپلاستیک معده در شهر مشهد در بین سالهای۱۳۹۱-۱۳۹۵ مشهد-آزاد اسلامی  
۱۹ ۵C-۴-P-۱۹ Side effects of transplant immunosuppressive therapy in babol renal transplant recipients
 
بابل  
۲۰ ۵C-۴-P-۲۰ بررسی باکتری های شایع مولد عفونت های بیمارستانی در کودکان بستری در بیمارستان آموزشی بعثت سنندج در سال ۹۵-۱۳۹۴ کردستان  
۲۱ ۵C-۴-P-۲۱ بررسی ارزش بالینی انتی بادی ضد نوتروفیل سیتوپلاسمیک در سرم بیماران نفریت لوپوسی ابران  
۲۲ ۵C-۴-P-۲۲ Immunization of Lamb against Echinococcus granulosus with whole protoscolex tegumental surface antigens مراغه  
۲۳ ۵C-۴-P-۲۳ Investigate the Antinociceptive and Anti-inflammatory activities of Vicia canescence aerial parts مازندران  
۲۴ ۵C-۴-P-۲۴ بررسی عوامل موثر در ابتلا به عفونت های بیمارستانی مقاوم به ایمی پنم ناشی ازسویه های اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۵ هرمزگان  
۲۵ ۵C-۴-P-۲۵ بررسی عوامل مرتبط با یبوست در زنان یائسه هرمزگان  
۲۶ ۵C-۴-P-۲۶ ارزیابی شیوع اپیدمیولوژیک مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی بوعلی قزوین در سال ۱۳۹۰ قزوین  
۲۷ ۵C-۴-P-۲۷ گزارش یک مورد سوراخ شدن و چسبندگی و نکروز روده باریک به دنبال عمل هرنیورافی  فتق اپیگاستریگ یاسوج  
۲۸ ۵C-۴-P-۲۸ شیوع مول هیداتیدیفرم و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ قزوین  
۲۹ ۵C-۴-P-۲۹ بررسی عوامل مؤثر بر شیوع کم وزنی هنگام تولد در ایران بر اساس  داده های مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت ایران در سال ۱۳۸۹ علوم بهزیستی و توانبخشی
30 5C-1-P-23 بررسی دانش، نگرش و عملکرد مردان شهرستان زاهدان نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات در سال96 زاهدان
 
 


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: پوستر |

دفعات مشاهده: 3184 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ثبت نام بموقع : ۹ شهریور ۱۳۹۶
  • افتتاحیه : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
  • اختتامیه: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

پوستر کنگره

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 1903 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 6 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 847276 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 419 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | 18th Annual Research Congress of Iranian Medical Students

Designed & Developed by : Yektaweb